ZIMA POMLAD 2019 ( 4.2.2019 )

Društvo šaleških likovnikov
Titov trg 4
3320 Velenje
Telefon 03 5871 276

Številka: 5/2019/DŠL
Datum: 31.1.2019

ČLANOM DRUŠTVA ŠALEŠKIH LIKOVNIKOV!
Zadeve:
• Zima/pomlad 2019
• Zlata paleta 2019
• Članarina 2019
• Razno
V zimsko – spomladanskem delu bo društvo pripravilo dve delavnici in sicer slikarsko in keramično delavnico.
OBLO IN OGLATO
Slikarska delavnica: mentor Denis Senegačnik
Začetek delavnice: 21. februarja 2019, ob 16. uri (32 ur)
Cena delavnice je 40,00 €.

Kiparska/keramična: mentorica Dragica Čadež Lapajne
Delavnica bo potekala 22. in 23. marca ter 5. in 6. aprila (20 ur)
Cena delavnice je 20,00 €.

Tema je uporaba kontrasta oblih in oglatih oblik: v oblo so lahko vključene vse oblike, ki so ukrivljene (oble, ovalne, okrogle, elipsaste, tudi sestavljene v amorfne ali nepravilne krivuljaste forme) ter linije, ki so ukrivljene v izbočene ali vbočene loke oz. sestavljene v krivulje in valovnice; v pojem oglato so vključene vse oblike, sestavljene iz ravnih črt, ki se stikajo pod kotom (oglate, zašiljene, nazobčane linije, pravokotne, trikotne, mnogokotne pravilne ali nepravilne oglate oblike). Likovno delo naj v razvidni in prevladujoči meri izkazuje napetosti, ki nastanejo ob stiku oblih in oglatih oblik/linij. Likovno delo naj bo ustvarjeno tako, da bo razviden avtorjev jasen razmislek o kontrastu oblo-oglato in njegova smiselna in učinkovita uporaba.
Pri dvodimenzionalnih nosilcih naj najdaljša stranica ne presega 100 cm, spodnja meja ni določena. Dovoljene so vse slikarske, kiparske, fotografske, grafične tehnike, multimedija in digitalne tehnike. Likovnik se lahko izrazi v vseh temah (žanr, tihožitje, krajina, fantazijsko, abstraktno ...), na predmeten ali nepredmeten način. Delo je lahko izvedeno na poljubnem nosilcu poljubne oblike.
Pri tridimenzionalnih delih naj najdaljša stranica ne presega 100 cm (v primeru, da je podstavek del kipa, je ta vštet v skupno mero), spodnja meja ni določena. Možne so vse tehnike. Dovoljene so vse teme. Pri instalacijah, oz. delih, ki vključujejo poseg v prostor, drugačen kot pri klasičnih kipih, naj celotna postavitev ne presega prostora, ki v katerokoli smer meri več kot 150 cm. Odstopanja od teh pravil so možna le ob tehtni dodatni obrazložitvi (npr. projekcija, sence kot del projekta ipd.). Tudi pri instalacijah mora biti poudarek na kontrastu oblo-oglato.
Pri digitalnih in video projektih je za realizacijo dovoljeno uporabiti več ekranov/projekcij, če ti skupaj sestavljajo ustrezno celoto. Večji del digitalnega ali video zapisa morajo predstavljati elementi kontrasta oblo-oglato. Dovoljene so tudi animacije.

Prijave za delavnice zbiramo na e-naslovih:
biscic.salih@gmail.com in tatjana.vidmar@jskd.si

Teme letošnje Zlate palete so:

• svetlo – temno (chiaro scuro)
• zavito – oglato
• ljubezen

Dela za Zlato paleto se bodo zbirala v društvenih prostorih, in sicer:
- risba/grafika: četrtek, 28. februarja 2019, od 16. do 17. ure
- sodobno slikarstvo: četrtek, 4. april 2019, od 16. do 17. ure
- fotografija in kiparstvo: četrtek, 9. maj 2019, od 18. do 19. ure
- klasično slikarstvo: četrtek, 30. maj 2019, od 18. do 19. ure

O morebitnih spremembah datumov in urah, boste pravočasno obveščeni.
Članarina 2019
S pošto prejemate tudi položnico za plačilo članarine za leto 2019. Prosimo, da jo poravnate do aprila 2019. Članarina za leto 2019 je 20,00 €.

Razno
Redna skupščina društva bo predvidoma v začetku meseca marca. O natančnem datumu boste pravočasno obveščeni.Društvo šaleških likovnikov
Salih Biščić, predsednik. l.r.