Vabilo na volilno skupščino ( 20.3.2019 )


Društvo šaleških likovnikov
Titov trg 4, 3320 Velenje
Telefon: 040 300 032

Številka: 18/2019/DŠL
Datum: 13. 3. 2019


ČLANOM DRUŠTVA ŠALEŠKIH LIKOVNIKOV!

Vabimo vas na volilno skupščino Društva šaleških likovnikov, ki bo
v sredo, 20. marca 2019, ob 18. uri v društvenih prostorih na Goriški 45

DNEVNI RED:

1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnega predsedstva
2.Pregled zapisnika skupščine za leto 2018
3.Poročilo o delu v letu 2018
4.Finančno poročilo za leto 2018
5.Poročilo nadzornega odbora za leto 2018
6.Poročilo inventarne komisije (popis inventarja) za leto 2018
7.Plan dela za leto 2019
8.Finančni plan za leto 2019
9.Volitve v organe DŠL
10.Razno

Prosim, da svojo udeležbo na skupščini potrdite do torka, 19. marca 2019 na mail naslov: biscic.salih@gmail.com. Material za skupščino boste prejeli po e-pošti.

Vabljeni!

Društvo šaleških likovnikov
Salih Biščić, predsednik, l.r.