MINI IN MAKSI SPLETNA RAZSTAVA ( 21. 05. 2020 )
Razstavo si lahko ogledate na društveni strani: www.saleskilikovnki.si
in facebok društveni strani: Društvo šaleških likovnikov.


Mini in maksi
Delavnici je bila v obliki sprejemanja, obvladovanja in manevriranja, z idejo prejeto pod vplivom zunanjih impulzov. Udeležence je zanimal predvsem manjši format, njegove kompozicijske lastnosti, komponiranje teme na malo slikarsko površino, hrkati pa so udeleženci poskušali izvesti prenos iz majhnega na večji format. Ob prenosu so poleg eksperimentiranja z velikostmi potez, količine nanosa medija in abstrahiranje odvečnih informacij, opazovali in poskušali spoznati, kaj se pri procesu dogaja. Naloga ni bila neposredno »posnemanje« majhnih sličic v večje formate, temveč spoznati, kaj pomeni pravilno izbrati velikost slikovnega polja in kaj se zgodi z izbrano temo ter kako jo je potrebno definirati, da slika funkcionira samostojno in estetsko. Mali formati so bili realistično ali abstraktno zasnovani. Male slike so izseki oz. detajli velikih celot ali pa samostojna likovna dela.
Likovno delavnico Mini in maksi je pripravilo Društvo šaleških likovnikov. Vodil jo je akademski slikar Milan Todić. Potekala je v od meseca januarja do začetka meseca marca. Nato je nastopila korona.
Od 15. maja 2020 bi morala biti razstava na ogled v vili Bianca. Razstava je del projekta Tedna ljubiteljske kulture 2020, ki ga pripravlja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.
Razstavo so pripravili: Društvo šaleških likovnikov, ZKD Šaleške doline in JSKD – Območna izpostava Velenje
Udeleženci:
Salih Biščić
Andreja Irman Simpson
Alimpije Košarkoski
Andrej Krevzel
Mirjam Oremuž
Jožica Slemenšek
Oskar Sovinc
Milena Štajner
Petra Toplak
Nada Zager
Jana Zagoričnik Žičkar