14 likovna kolonija KD Međimurje Velenje ( 16. 10. 2021 )
Velenje, 20. September 2021

Spoštovani povabljeni na 14. Likovno kolonijo Kulturnega društva Međimurje Velenje 2021

Kljub velikim težavam pri organizacije 14. Likovne kolonije, upam, da nam bo letos uspelo to pripraviti, in sicer :
1. Datum pričetka kolonije sobota 16. oktober 2021,
pričetek ob 9.30 uri, kot običajno z malico v kozolcu. Predvideno tudi kosilo.
2. Tema kolonije – Međimurski kokot (Međimurski petelin , prevod)
3. Lokacija kolonije : Šmartinske Cirkovce, Strupelov kozolec.
4. Vabljeni : Društvo šaleških likovnikov, člani Likovne udruge Donjeg Međimurja.
5. Posebej povabljeni člani iz ZHDS.( likovniki iz teh društev)
6. Dokončanje nedokončanih del na koloniji do 01. 12. 2021
7. Predvidena otvoritev razstave : december 2021
8. Kulturno društvo priskrbi platna in glino za prijavljene.
9. Poimenska prijava udeležencev od strani društev do 01. oktobra na naslov organizatorja.

Posebno opozorilo udeležencem :
Udeleženci morajo upoštevati PC zahteve kar je pogoj za udeležbo na koloniji.

Za organizatorja kolonije :
Matija Blagus predsednik KDM