Vabilo na delavnice Milana Todiča KRAJINA - POKRAJINA ( 17. 11. 2022 )

Društvo šaleških likovnikov
Titov trg 4
3320 Velenje
Telefon: 031 605 429

Številka: 47/2022/DŠL
Datum: 10.11.2022

ČLANOM DRUŠTVA ŠALEŠKIH LIKOVNIKOV!
Zadeve:
• Jesen 2022
• Društvene dejavnosti do konca leta 2022

V jesensko – zimskem času bo društvo izvedlo eno likovno delavnico in dve likovni razstavi.

KRAJINA – POKRAJINA
Mentor: Milan Todić, akademski slikar
Kotizacija: 35,00 € (32 ur)
Začetek delavnice: četrtek, 17. november 2022, ob 15.30 uri (na Goriški 45)

Preko slikanja krajine se bodo udeleženci učili kadriranja slik, zagotavljanja enotnosti/homogenosti likovne kompozicije in ustvarjanja iluzije globine v sliki.
Prostor v slikarstvu je dvodimenzionalen. Pri takem pojmovanju slikar tridimenzionalne objekte in prostor pokrajine prikaže z iluzijo, s pomočjo prostorskih ključev ali globinskih vodil.

Globinska vodila:
- nagnjenost/konvergenca linij, ploskev, oblik (kot npr. pri linearni perspektivi)
- velikost (večji predmeti se zdijo bližje kot manjši)
- tekstura (bližje je razločnejše, oddaljeni predmeti imajo nerazločno teksturo)
- barva (intenzivna in čista, kadar je blizu in nejasna kadar je daleč)
- zračna perspektiva (stvari, ki so oddaljene, se zdijo sivo-modre)
- ostrina obrisov in detajlov (detajli in obrisi so ostrejši, če je predmet blizu)
- svetlost (svetlejši predmeti se nam zdijo bližje)
- prekrivanje (predmeti v ospredju prekrivajo predmete v ozadju; prekrivanje je najmočnejši prostorski ključ)
• 18. november 2022, ob 17. uri, vila Bianca
Otvoritev razstave Franca Lesjaka
• 16. december 2022, ob 17. uri, vila Bianca
Otvoritev društvene razstave Pisano slovo od leta 2022.


Za delavnico se prijavite na e-naslov: biscic.salih@gmail.com.

Lepo jesen vam želim!


Društvo šaleških likovnikov
Salih Biščić, predsednik, l.r.