JESEN 2023 ( 2. 10. 2023 )


Društvo šaleških likovnikov
Titov trg 4
3320 Velenje
Telefon 03 5871 276

Številka: 38/2023/DŠL
Datum: 2.10.2023

ČLANOM DRUŠTVA ŠALEŠKIH LIKOVNIKOV!
Zadeve:
• Jesen 2023
• Razno


NA POTI V ABSTRAKCIJO
Slikarska delavnica: Milan Todić, akademski slikar
Začetek delavnice: 12. oktober 2023, ob 16. uri (32 ur)
Cena delavnice je 40,00 €

Abstraktna umetnost je pri ljubiteljskih slikarjih vedno dobrodošla tema. 32 urna delavnica bo v prvi vrstni namenjena spoznavanju in sprehodu po polju abstraktne umetnosti (s pomočjo likovnih del, ki so zaznamovala obdobje abstraktnega slikarstva).
Delavnica bo razdeljena na dva dela:

- teoretični del in kako razumemo abstraktno umetnost - začetki in razvoj abstraktnega slikarstva (čeprav se abstrakcija pojavlja že v umetnosti starodavnih kultur, kjer je zastopana na primer z uporabo geometrijskih vzorcev, ki imajo simbolno ali dekorativno vrednost, je do pojava abstraktne umetnosti v modernem smislu prišlo v 19. stoletju; velik razmah je abstraktna umetnost dosegla v sredini 20. stoletja in je ohranila pomembno vlogo tudi v 21. stoletju, predstavitev -izmov, ki so se razvili v 20. stoletju);
- praktični del - ustvariti vsebino abstraktne slike (z uporabo točk, linij, barvnih ploskev, tekstur; s pomočjo vprašanj kaj ima obliko?, kaj je oblika?, preprosta vprašanja, ki bodo na delavnici vsekakor prisotna


Razno
O društveni aktivnosti v jesenskih mesecih boste pravočasno obveščeni (Martinova kolonija, razstave v vili Bianca).

Društvo šaleških likovnikov
Salih Biščić, predsednik