Otvoritev razstave KEREMIKA V SLIKI ( 4. 08. 2023 )